Garancia

TÁJÉKOZTATÓ A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS FELTÉTELEIRŐL

Jótállás és szavatosság:

A köznapi nyelvben garanciaként nevezett jogintézmény pontos jogi megjelölése, a konkrét esettől függően, szavatosság vagy jótállás.

A jótállás és a szavatosság közötti alapvető különbség a bizonyítási kötelezettség, azaz a bizonyítás melyik felet terheli egy adott időszakban. A hiba okának azonban mindkét esetben a teljesítéskor már fenn kell állnia.

Jótállás teljes időtartama alatt az eladónak - magát kimentve - kell bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

Szavatosság (de csak fogyasztói szerződéseknél) esetén, az első 6 hónapban felismert hiba esetén az eladót szintén kimentési kötelezettség terheli, ezt követően felismert hiba esetén a vevőnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka már a teljesítéskor fennállt.

A jótállás tehát, mint mellékkötelezettség, a szavatossági felelősségnél szigorúbb felelősséget ró a hibásan teljesítő szerződő félre.

A jogosult választása szerint érvényesítheti szavatossági, vagy jótállási jogosultságából származó igényeit.

A jótállás és szavatosság időtartalma:

A 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkezik, jótállási kötelezettséget ír elő a fogyasztói szerződés keretében (végfelhasználó felé) értékesített új elektronikus hírközlő végberendezésekre 10 000 Ft bruttó vételár felett.

Jótállási idő:
 • Végfelhasználó felé: Jótállási jegy vagy szerződés szerint
 • Viszonteladó felé: +1 hónap (csak min. 12 hónapos végfelhasználói garancia esetén érvényes )

Igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumok:

A jótállási és szavatossági igény - kizárólag nálunk vásárolt termékekre történő - érvényesítéséhez a 49/2003. GKM rendelet alapján az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) és a jótállási jegy bemutatása szükséges. A szerződés teljesítésekor kiállított számlával tehát minden további nélkül érvényesítheti szavatossági igényeit a fogyasztó.

A jótállás illetve a szavatosság a kötelezett teljesítésével kezdődik, ami a gyakorlatban a 151/2003. kormányrendelet alapján a termék a vevő részére történő átadásával, vagy, ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállási igény érvényesítésének helye:

A 151/2003. kormányrendelet 6. § előírja, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani (helyszíni garancia).

Az ettől eltérő esetekben értelemszerűen a fogyasztó gondoskodik a hibás terméknek a forgalmazó telephelyére való eljuttatásáról (telephelyi garancia). A viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért a viszonteladókra a telephelyi garancia vonatkozik, azaz az Il Contatto Kft. 7130 Tolna Bajcsy-Zs. u 120 vagy a 1191 Budapest, Üllői út 206. sz. alatti telephelyei.

A jótállás érvényesítésének átfutási ideje:

A Ptk. 306. § (2) alapján a kijavítást, vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Erre a tényre a kötelezettnek fel kell hívnia a jogosult figyelmét. A 49/2003. GKM rendelet előírja, hogy a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Csereeszköz biztosításának lehetősége:

 

A Ptk. szavatossági rendelkezései úgy szólnak, hogy a jogosult elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet. A jogszabályok értelmében tehát nem kell csereeszközt biztosítani.

 

Javító-karbantartó szolgáltatás esetén keletkező jótállás, szavatosság:

 

A 249/2004. kormányrendelet szerint, melynek 2. § szerint a javító-karbantartó szolgáltatást végző vállalkozót 6 hónap jótállási kötelezettség terheli. 


A jótállás érvényét veszíti:


ha a berendezést a kijelölt szervizen kívül idegen szerviz, vagy személy szétszedte és megkísérelte javítani
ha a kötelező karbantartásokat elmulasztották
ha nem tartották be az üzemeltetési előírásokat
ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű használ-, szakszerűtlen kezelés-, erőszakos beavatkozás-, helytelen tárolás és szállítás-, vagy más –nem gyártási vagy anyaghibából származó- ok miatt következik be
ha nem eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal, vagy nem megfelelő szerrel használták.
porszívó esetén ha nem gyári porzsákkal használták
amennyiben a gépet nem rendeltetésnek megfelelő célra használták.
amennyiben a gépet speciális finom porok, vagy cement, vagy egyéb olyan termékek felszívását végezték vele, amelyet a gép szűrőberendezése nem képes megszűrni így a berendezés károsodásához vezet.
amennyiben a gépet nem megfelelő tisztítószerekkel használták
amennyiben a gépet erősen maró hatású szerekkel használták
amennyiben a gépet nagyobb igénybevételnek tették ki, mint amelyre a gépet tervezték, vagy nem a megfelelő módon használták.

 

A jótállás nem vonatkozik:

Műanyag-, gumi-, stb., a használat során kopásnak kitett alkatrészekre (pl: szénkefe, porszűrő, gyújtó elektródák, hajtószíjak, tömszelencék ,stb.), elektromos kábelekre és csatlakozókra, az alapgéppel szállított kopó tartozékokra (pl:gégecsövek, tömlők, szívófejek, lándzsák, stb.). Professzionális gépek esetében, amennyiben a gépet állandó üzemben, vagy fokozott igénybevételnek kitett helyen használták, az elektromos és egyéb berendezések a jótállási időn belül is elhasználódhatnak. Amennyiben a gép üzemórája meghaladja az 500 munkaórát az elektromos motorok elhasználódhatnak, és ez esetben az elhasználódás természetes nem beszélhetünk gyártási vagy anyaghibáról.  A gép használat közbeni beállítására, egyéb karbantartására a jótállás nem vonatkozik. A garancia kizárólag gyártási és anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik. A jótállás az akkumulátorokra nem vonatkozik, az akkumulátorok a gépeknél külön egységet képeznek! Amennyiben beépített akkumulátorról van szó, az akkumulátorokra csak akkor érvényes a garancia, ha napi karbantartási műveleteket elvégezték, és rendeltetésszerűen használták. Amennyiben az akkumulátor nem gondozásmentes, az elektrolitszintet minden feltöltés után ellenőrizni kell. Az ebből eredő mulasztási károkért nem vállalunk felelősséget! Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor gondozásmentes, vagy sem. Ez a vásárló felelőssége, ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget!
a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, ill. az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
a használati utasításban foglaltak be nem tartásából vagy attól eltérő használatból származó meghibásodásra.
...és fontos tudni azt, hogy a forgalmazott termékek valamely elképzelt funkcióra való alkalmatlansága, ill. ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik sem a jótállási sem a szavatossági kötelezettségek körébe.


Garanciával kapcsolatos egyéb tudnivalók

A termékek többféle garanciával rendelkezhetnek, amelyeknek megfelelően Az Il Contatto Kft. Önnek többféle megoldást kínálhat:


• Azon termékek garanciális javítását vagy cseréjét, amire Az Il Contatto Kft. vállal garanciát, azt kollégáink intézik. A hibás darabot szakszervizben bevizsgáltatjuk, majd szükség esetén elvégezzük/elvégeztetjük a javítási munkát.
• Amennyiben az eszközt/alkatrészt a gyártó, viszonteladónktól vásárolta, akkor annak javítását a viszonteladónk szakszervize látja el.

Az Il Contatto  Kft. munkatársai minden esetben arra törekszenek, hogy a garanciális eszközök cseréjét, javítását szakszerűen, a legrövidebb idő alatt megoldják.
 
A hibásnak ítélt terméket eredeti számlával, vásárlást igazoló bizonylattal, tartozékaival együtt tudjuk csak bevizsgálásra átvenni.

A garanciális ügyintézéseknél minden esetben betartjuk a Fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit.
Nem vállaljuk azonban az olyan eredetű, Önt ért károkat, melyeknek okai esetlegesen az Ön gépének hiányos biztonsági felszereléséből adódnak, nem a használati útmutatónak megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használták az eszközt.

WhatsApp

Kérdezzen tőlünk a WhatsApp-on!

WhatsApp